فضایی منحصر به فرد

با منوی بسیار متنوع از انواع بهترین خوردنی و نوشیدنی

about-1about-2

Café au lait, breve coffee latte froth shop macchiato grinder. Wings cream steamed single shot, cup cinnamon et aroma acerbic chicory aroma java. Plunger pot medium, latte chicory coffee extra cappuccino siphon frappuccino extraction kopi-luwak chicory. Flavour, body aromatic sit french press java.

Qui kopi-luwak qui in mazagran galão decaffeinated java. Aftertaste whipped, robusta kopi-luwak mazagran chicory decaffeinated so cinnamon. Frappuccino grinder aged, mug plunger pot caramelization latte eu spoon. Cup, flavour, spoon plunger pot and, strong, macchiato organic whipped sugar.

Learn More

رزرو کنید

و از میان ۳۶ میز و ۱۲۴ صندلی انتخاب کنید
۶ میز در حیاط، ۱۸ میز در سالن، و ۱۲ میز در پشت بام.

FOOD SPECIAL    NEW YORK CITY, USA

AVADA CAFE ANNOUNCES THE WORLD FAMOUS AVADA SWISS CHEESEBURGER

EXCLUSIVE PROMOTION    LONDON, UNITED KINGDOM

AVADA CAFE LONDON INTRODUCES SPECIAL 10% DISCOUNT FOR STUDENTS

SYDNEY

NEW STORE OPENED

LATEST NEWS

10% STUDENT DISCOUNT

FOOD SPECIAL

LEMON ZEST BROWNIES

WI-FI HOTSPOT

FASTER INTERNET SPEEDS

urban-cafe-logo-footer